with Lynne McBride
http://magazynwkratke.files.wordpress.com/2014/04/wkratke1_male.pdf
http://magazynwkratke.files.wordpress.com/2014/04/wkratke2_male.pdf
mural painting  project with female prisoners and Maja Rozbicka at Areszt Śledczy Warszawa- Grochów
-->"Chciałabym, żebyście wszyscy mnie pokochali"  
www.m2.art.pl
http://vimeo.com/43301217
http://vimeo.com/43236545

a brief respite from fear
https://vimeo.com/40263084
another year...